Strona główna

UNIZETO TECHNOLOGIES SA - PRODUCENT I INTEGRATOR ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH

SUPPORT: Wsparcie techniczne Unizeto Technologies SA

Witamy na stronach www poświęconych wsparciu technicznemu dla Klientów Unizeto Technologies SA. 
Znajdą tu Państwo następujące informacje:

 • aktualizacje oprogramowania wraz z aktualnymi sterownikami;
 • listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych produktów;
 • karty i czytniki procesorowe oferowane przez Unizeto Technologies SA;

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na temat produktów dedykowanych dla poniższych grup Klientów:
 • Notariusze i pracownicy kancelarii notarialnych (więcej);
 • Instytucje i osoby korespondujące z GIIF oraz UFG (więcej);
 • Osoby oraz podmioty korzystające z SI CEPiK (więcej).
KOMUNIKATY 

Certyfikaty CERTUM rozpoznawane jako zaufane w oprogramowaniu Java

Unizeto Technologies SA i korporacja Sun Microsystems podpisały porozumienie, na mocy którego oprogramowanie Java będzie wspierać wszystkie certyfikaty niekwalifikowane wydane przez CERTUM PCC. Tym samym Unizeto Technologies SA dołącza do wąskiego grona międzynarodowych centrów certyfikacji, których certyfikaty rozpoznawane są jako zaufane przez ponad 99% użytkowników sieci Internet, korzystających z najpopularniejszych przeglądarek internetowych oraz posiadają wsparcie oprogramowania liderów światowego rynku IT, takich jak Microsoft, IBM czy też Sun Microsystems.

Już dziś, wszystkie aplikacje oparte o oprogramowanie Java, podpisane przy wykorzystaniu certyfikatów niekwalifikowanych CERTUM PCC, rozpoznawane są jako bezpieczne i wiarygodne, wpływając tym samym na wzrost poziomu zaufania jakim darzą je użytkownicy.

Aktualizacje oprogramowania Java wspierającego certyfikaty niekwalifikowane wydawane przez CERTUM PCC zostały udostępnione 25 marca 2009 r. na oficjalnej stronie Sun Microsystems:

Nowe zaświadczenie certyfikacyjne dla Unizeto Technologies SA

Realizując postanowienia Ministra właściwego ds. Gospodarki, zgodnie z pismem DAO-I-4332-17-DD/08 z dnia 31.12.2008 r., Narodowy Bank Polski poinformował, że Narodowe Centrum Certyfikacji w dniu 05.01.2009 r. wydało dla Unizeto Technologies SA zaświadczenie certyfikacyjne uprawniające do wydawania kwalifikowanych certyfikatów o numerze:

4a 69 cf 45 2c ba 13 3a 79 e6 8e 84 5f e1 16 88 f6 d9 c7 d5

Wszyscy użytkownicy oprogramowania proCertum CardManager, a w szczególności posiadający certyfikaty kwalifikowane wydane przez CERTUM PCC po dniu 05.01.2009 r. powinni zastosować się do poniższej instrukcji.

 1. Pobierz nową wersję oprogramowania proCertum CardManager (w wersji 3.0.0.104), dostępnej na poniższej stronie www.
 2. Przed rozpoczęciem instalacji pobranego oprogramowania upewnij się, że program proCertum CardManager jest zamknięty.
 3. Następnie zamknij aplikację CryptoCertum Scanner, zgodnie z instrukcją (patrz strona 34 instrukcji).
 4. Uruchom instalator i w pierwszym kroku wybierz opcję „Usuń” – spowoduje to usunięcie starej wersji oprogramowania proCertum CardManager. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.
 5. Po usunięciu starej wersji oprogramowania proCertum CardManager zainstaluj pobrane w punkcie pierwszym instrukcji oprogramowanie.

Nowe zaświadczenie certyfikacyjne dostępne jest na serwisie www.certum.pl w zakładce Obsługa certyfikatów > Zaświadczenia i klucze.

Wraz z dniem 21 lipca 2008 r. została udostępniona nowa wersja oprogramowania Auctor IC w wersji 2.2. Zalecamy aktualizację oprogramowania zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją aktualizacji. Pełna wersja aplikacji Auctor IC w wersji 2.2. dostępna jest także do pobrania na naszych stronach www.

UWAGA! W związku z wygaśnięciem certyfikatu do szyfrowania przesyłek wysyłanych do GIIF wystawionego przez Ministerstwo Finansów w dniu 1 lipca o godzinie 13:09 i 53 sekundy wszystkie przesyłki wysyłane i szyfrowane do GIIF przy pomocy tego certyfikatu po tej godzinie będą otrzymywały status "Niepoprawny" (więcej). W związku z tym zalecana jest PILNA aktualizacja zainstalowanego oprogramowania AuctorIC zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją aktualizacji.

Szanowni Klienci,
Informujemy, iż nazwa produktu "Zestaw Suscriptor S01" została zastąpiona nową nazwą "Zestaw CERTUM".
Tym samym:
 • nazwę Suscriptor S01 Gold (bez czytnika) zmieniono na Zestaw CERTUM bez czytnika (z certyfikatami ważnymi przez rok) 
 • nazwę Suscriptor S01 Platinum (bez czytnika) zmieniono na Zestaw CERTUM bez czytnika (z certyfikatami ważnymi przez 2 lata)
 • nazwę Suscriptor S01 Gold (z czytnikiem USB) zmieniono na Zestaw CERTUM standard (z certyfikatami ważnymi przez rok)
 • nazwę Suscriptor S01 Platinum (z czytnikiem USB) zmieniono na Zestaw CERTUM standard (z certyfikatami ważnymi przez 2 lata)

Skład poszczególnych zestawów nie uległ zmianie.

Jednocześnie informujemy, że z oferty Unizeto został wycofany Suscriptor Q01 - zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wspracie techniczne dla produktu będzie świadczone:

 • do dnia 28.02.2009 r. - w przypadku zestawu Suscriptor Q01 z certyfikatami ważnymi 1 rok,
 • do dnia 28.02.2010 r. - w przypadku zestawu Suscriptor Q01 z certyfikatami ważnymi 2 lata.

W związku z informacjami przekazanymi przez Microsoft (źródło) pragniemy Państwa poinformować, że począwszy od dnia 11.07.2006 r. firma zaprzestała świadczenia wsparcia technicznego dla systemów Microsoft Windows 98, 98 SE, ME, a od 10.10.2006 r. również Microsoft Windows XP z Service Pack 1. (więcej)

 
CEPIK
 
  
Jestem notariuszemUnizeto.pl